44444483 - 22116947 ( رزرو سرویس برای اسباب کشی و باربری )

چه تعداد کارگر برای هر جابجایی لازم است ؟

شاید همیشه این سئوال در ذهنتان بوده است که برای هر جابجایی چند کارگر نیاز دارید ! پاسخ این سئوال با توجه به فاکتور های زیر قابل بیان می باشد :

تعداد طبقات مبدا و مقصد ، حجم وسایل و اثاثیه ، مسافت پارک خودرو تا درب ورودی مقصد و مبدا ، مجاز یا غیر مجاز بودن استفاده از آسانسور ، ارتفاع سقف راه پله ها ، نوع وسایل و حساسیت آن ها

طراحی سایت : ایران طراح