44444483 - 22116947 ( رزرو سرویس برای اسباب کشی و باربری )

مهمترین ویژگی یک اتوبار

طی نظرسنجی که بین مشتریانمون انجام دادیم به نتایج  برخوردیم که البته برای ما خیلی عجیب نبود و قابل پیشبینی . گزینه های زیر رو به مشتری ها دادیم و خواستیم که به ترتیب الویت برای ما مشخص کنند که مهمترین انتظارات و مهمترین فاکتور هایی که باعث میشه یک باربری و اتوبار رو انتخاب کنند چیه ؟

قیمت ، سرعت ، برند بودن باربری ، نزدیکی محل ، اخلاق

نتیجه نظرسنجی به صورت زیر بود :

اخلاق ، قیمت ، نزدیکی باربری ، سرعت ، برند بودن باربری

شاید واس همینه که شاید صد ها نفر از مشتریا بمون گفتن که حاضریم پول بیشتری پرداخت کنیم ولی وقتمون رو برای جر و بحث با کارگر و دبه کردن قیمت و ... صرف نکنیم .

طراحی سایت : ایران طراح