44444483 - 22116947 ( رزرو سرویس برای اسباب کشی و باربری )

بیمه باربری

حادثه خبر نمی کند . این جمله را هزاران بار شنیده اید ، در کار ما هم حادثه هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد ، البته حوادث انواع مختلفی دارد و ما همواره سعی کرده ایم تا حوادث ناشی از خطای انسانی را به صفر برسانیم منتهی انواع دیگر حادثه مانند تصادف خودرو ، بسته بندی نامناسب و ... ممکن است اتفاق بیفتد . بیمه باربری می تواند در این مواقع بهترین چیزی باشد که به ما کمک کند و خسارات احتمالی را جبران نماید . با بیمه دیگر نگرانی جایی ندارد .

طراحی سایت : ایران طراح